Vòng chung kết và trao giải & Hội thảo việc làm

Poster_Final_A3-01

Vòng chung kết và trao giải (Final presentation)

Mọi đối tượng đều có thể tham dự sự kiện. Hãy đến xem và cổ vũ cho 10 đội xuất sắc nhất được tuyển chọn trong gần 100 đội dự thi.
Anyone is welcome to join the final presentation of this year’s ARCHICAD BIM Competition. Come and see the TOP 10 projects among the 100 projects!

Time/Location (Thời gian/địa điểm):

8h30 – 17h00 ,       ngày 24.06.2016   /   Hội trường A106, Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM
On 24.06.2016,      8h30-17h00   /    Hall  A.106


Hội thảo việc làm (Company promotion seminar)

Các công ty tài trợ cuộc thi sẽ cung cấp cho người tham dự cái nhìn toàn diện về lĩnh vực và môi trường làm việc/kinh doanh. Bên cạnh đó, các công ty cũng  sẽ tìm kiếm những đối tượng phù hợp để tuyển dụng nghề nghiệp  trong tương lai.
Các cơ hội việc làm sẽ được các công ty thông báo trong buổi hội thảo.
Sponsors of ARCHICAD BIM Competition are going to give you an insight of their profession and work environment. Also, they are seeking for young talents for recruitment in the future. Job opportunities will be announced by some companies.
Để tham dự, xin vui lòng đăng kí theo link sau

Please register to secure your place now:

>>REGISTRATION FORM<<

Đối tượng tham gia (Target audience):

Sinh viên năm 4 và 5 ngành Kiến trúc thuộc ĐH Kiến trúc Tp.HCM
4th and 5th year Architecture students of HCMUARC.

Danh sách công ty tham gia hội thảo(List of companies)

  • Kajima Kress
  • Okinawa Digital Vision
  • YKK AP Facade
  • ACT Engineering

 Thời gian/địa điểm(Time/Location):

15h00 – 17h00,     ngày 23.06.2016    /  Phòng A.202 và A.203, Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM
On 23.06.2016, 15h00 – 17h00   /   ROOM A.202 and ROOM A.203  at HCMUARC.

Thời gian/Địa điểm chi tiết (Time table ):

Room A.202 room A.203
15h00 – 16h00  Kajima Kress  YKK AP FACADE
16h00 – 17h00  Okinawa Digital Vision  ACT Engineering

Looking forward to see you all!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s