Organisation criteria

Đối tượng tham gia

 • Tất cả các sinh viên thuộc Khoa Kiến trúc và Khoa Kiến trúc – Nội thất của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUARC) và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) được quyền tham gia cuộc thi.
 • Số lượng thành viên tham gia trong một đội: tối đa 3 sinh viên.
 • Tất cả thành viên trong đội là sinh viên năm thứ 2 trở lên
 • Tất cả các đội phải đăng kí tham gia trên website của cuộc thi trước thời hạn nộp bài Giai đoạn 1.
 • Các hành vi sao chép, vi phạm bản quyền sẽ bị xử lí và truất quyền tham dự ngay lập tức.
 • Các hoạt động đăng kí, nộp bài dự thi quá thời hạn cho phép sẽ bị loại.

Eligibility

 • Students in Ho Chi Minh City University of Architecture and Hanoi Architectural University are eligible for this competition.
 • Admission will be accepted for team entrant which comprises of up to THREE members*.
 • All member of a Team entrant must be above second-year students who can prove their student status during the online registration of the competition.
 • All entries must be registered through the competition site to be considered.
 • Every copyright infringement will be punished with immediate disqualification.
 • The works reached out of time will be excluded.

* In case student may need to attend military training, we will allow swap the student with another in his/her place, only if the request is submitted to the organiser prior to the training.


Địa điểm tổ chức sự kiện

Vòng 1 ( Ý tưởng) 

Mỗi trường đại học sẽ tổ chức tại các địa điểm khác nhau. Sinh viên của các trường hãy theo dõi trên thông báo chi tiết của từng trường và liên hệ với ban tổ chức để biết rõ thông tin.

Training & Workshop 

Tại các studio của Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sinh viên của các trường hãy theo dõi trên thông báo chi tiết của từng trường và liên hệ với ban tổ chức để biết rõ thông tin.

Vòng chung kết 

Tại Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Place of the event

The 1st round (conception)

Your university may organise studio for the competition. Please contact your university for detail.

Training and workshop

Studios of HCMC University of Architecture and Hanoi Architectural University

The final presentation

HCMC University of Architecture, Ho Chi Minh City, Vietnam


Hội đồng giám khảo

Vòng 1 ( Ý tưởng) 

Giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ đánh giá và lựa chọn các bài chất lượng tốt nhất với số lượng các đội được vào vòng 2 như sau:

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh: 14 đội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: 6 đội

Vòng 2 (BIM)

Đại diện của Graphisoft Nhật Bản sẽ lựa chọn các đồ án tốt nhất cho vòng thi thuyết trình cuối cùng dựa trên các tiêu chí chỉ số BIM.

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh: 7 đội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: 3 đội

Vòng chung kết 

Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các đồ án theo thang điểm cụ thể, bao gồm các thành phần:

 • Đại diện của Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Đại diện của Graphisoft Nhật Bản
 • Đại diện của các công ty tài trợ

Jury

The following members will form the jury of this competition:

For the 1st round (conceptual):

Professors from HCMUARC and HAU are responsible for selecting top projects from the Conceptual round submission

HCMUARC – Select top 14 groups

HAU – Select top 6 groups

For the 2nd round (BIM):

Representatives from Graphisoft Japan will select top projects for the final presentation based on BIM criteria.

HCMUARC – Select top 7 groups

HAU – Select top 3 groups

Final presentation:

Following jury will be mark each project based on the university scoring system.

 • Representatives from HCMUARC and HAU
 • Representatives from Graphisoft
 • Representatives from Sponsors

Quy định nộp bài

Vòng 1 ( Ý tưởng) 

 1. Mỗi đội sẽ nộp bản vẽ khổ giấy 80×100 cm, hoàn toàn được vẽ tay (không được phép sử dụng các phần mểm đồ họa trong vòng 1) với các nội dung sau:
  1. Tất cả các thành phần hình chiếu (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt)
  2. Ít nhất một phối cảnh
  3. hoặc Hình chụp mô hình
  4. Góc dưới bên phải của bản vẽ phải ghi tên đội đã đăng kí (bài sẽ bị loại ngay lập tức nếu không có tên đội)
  5. Cần có tên gọi cho ý tưởng chủ đạo và phần thuyết minh vắn tắt.
 2. MÔ HÌNH KHÔNG BẮT BUỘC. Trong trường hợp không nộp mô hình, hình chụp mô hình sẽ là thành phần bắt buộc cần phải có trong bản vẽ, được dán chắc chắn vào bài để tránh trường hợp rơi/mất sau hoặc trong quá trình nộp bài. MÔ HÌNH sẽ là yêu cầu bắt buộc cho Vòng Chung kết (đối với các nhóm đạt yêu cầu vào các vòng trong).

* Ngôn ngữ trình bày là Tiếng VIỆT. 

* Thời gian & địa điểm nộp bài sẽ được sắp xếp theo từng trường. Các thông tin chi tiết sẽ được thông báo gần thời hạn nộp bài. 

Vòng 2 (BIM)

 1. Một FILE PDF, size định dạng ở khổ A1 (594×841 cm) bao gồm các thành phần tương tự như được yêu cầu trong bản vẽ khổ giấy A1
  • Tất cả các thành phần hình chiếu (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt)
  • Ít nhất một phối cảnh
 2. File “ARCHICAD Archive Project” (.PLA)
 3. File BIMx (.BIMX)
 4. Một FILE PDF, size định dạng ở khổ giấy A4, trình bày vắn tắt về nhóm dự thi.

* Ngôn ngữ trình bày hoàn toàn bằng Tiếng ANH.

Vòng chung kết 

Thời gian trình bày: 10 phút trình bày10 phút cho Q & A

Sinh viên sẽ chuẩn bị các yêu cầu sau:
Một file PDF hoặc POWERPOINT để trình bày; (cần phải được gửi đến email hoặc copy cho ban tổ chức trước 08:15 ngày diễn ra vòng chung kết) – KHÔNG SỬ DỤNG máy tính cá nhân của sinh viên để trình bày.
Có thể chuẩn bị BẢN VẼ ở khổ giấy A1, hoặc những phương tiện trình bày khác (mô hình) để bổ trợ cho phần trình bày.

Trình tự trình bày: (được thông báo một vài ngày trước khi diễn ra)

Tất cả thí sinh phải có mặt trước 8:00 sáng ngày Chung kết để được ban tổ chức hướng dẫn.

* Ngôn ngữ trình bày hoàn toàn bằng Tiếng ANH. 

Submission requirements

The 1st round (Conceptual)

 1. Each team will submit only ONE PANEL completed by hand drawing (no computer is allowed in the 1st round), size of 80×100 cm, landscape panel with proposal. The presentation should contain these following elements:
  1. All necessary plans, elevations, and relevant sections
  2. At least one rendering
  3. Attached PHOTOS of PHYSICAL MODEL
  4. The BOTTOM RIGHT CORNER of panel MUST CONTAIN THE REGISTERED TEAM NAME
  5. You are encouraged to give a unique name to your design and to explain the innovation and inspiration behind your idea
 2. PHYSICAL MODEL IS NOT REQUIRED TO SUBMIT. In the case Physical model is NOT to be SUBMITTED; you MUST HAVE PHOTOS of physical model which will be attached on layout of panel.

*  The official language of the 1st round is Vietnamese.

* The submission will be at arranged by respective universities. More information, please see the competition website close to date.

The 2nd  round (BIM)

 1. Each team will submit ONE PDF file, DIN-A1 size (594 × 841cm), landscape or portrait panel with proposal. The presentation should contain:
  • All necessary plans, elevations, and relevant sections
  • At least one rendering
 1. “ARCHICAD Archive Project” (.PLA) + include A3-size layout (For final presentation) with brief description of your project. This paper will be handed out to Juries at the final presentation.
 2. BIMx file (.BIMX)
 3. Portfolio in English (A4 size, PDF).

The final presentation

Presentation time: 10 minutes for presentation and 10 minutes for Q&A

Presentation file submission: Powerpoint, PDF (need to be sent to email or copied to laptop of organisers before 8:15 AM on final presentation day) – CANNOT USE your laptops for presentation

On the day of presentation, you are allowed to bring in any number of A1 size panels and other presentation materials.

Order of presentations: (to be defined a few days before)

All members of teams  MUST BE PRESENT AT CONFERENCE ROOM AT 8:00 AM  for  instructions.

* The official language of the 2nd round & final presentation is English. Any note or text must be written in English.


Tiêu chí đánh giá

Ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí của từng vòng như sau:

Vòng 1 ( Ý tưởng) 

• Lí do thuyết phục cho việc lựa chọn đối tượng phù hợp với đề tài cuộc thi, và các tiêu chí của cuộc thi
• Đề xuất quan điểm thuyết phục và ấn tượng trong việc kiến tạo không gian kiến trúc (concept)
• Tính thực tế và hấp dẫn trong việc đề xuất các hạng mục và các chức năng của không gian
• Kỹ thuật thể hiện và trình bày phương án thấy rõ được ý đồ thiết kế
• Bài thi sẽ không được đánh giá khi làm sai một trong các yêu cầu đã nêu

Vòng 2 (BIM)

Các tiêu chí ở vòng 2 sẽ được giám khảo thuộc Công ty Graphisoft Nhật Bản đánh giá dể lựa chọn 10 bài thi đạt kết quả cao nhất vào vòng chung kết như sau:
• Tính toàn vẹn, hoàn chỉnh của mô hình BIM – Hình khối của công trình được vẽ đúng cách (rõ ràng, không có lỗi gián đoạn, khoảng hở, hoặc mất nét/mặt/khối)
• Tính thống nhất chặt chẽ giữa mô hình và bản vẽ
• Sự thể hiện ấn tượng của mô hình (sử dụng vật liệu, lựa chọn hình thức để nổi bật ý tưởng thiết kế)
• Tạo lập mô hình và mô phỏng để phân tích và đánh giá điều kiện vi khí hậu của môi trường
• Tính sáng tạo (trong việc giải quyết các thành phần phức tạp của mô hình)

Vòng chung kết 

10 nhóm đạt kết quả cao nhất ở vòng 2 sẽ trình bày toàn bộ nội dung về ý tưởng thiết kế và tạo lập mô hình BIM trước hội đồng ban giám khảo với các tiêu chí như sau:

 • Ý tưởng & giải pháp thiết kế tổng thể: 40
 • Mô hình BIM: 35
 • Khả năng trình bày và trả lời chất vấn: 20
 • Khả năng thể hiện bản vẽ/mô hình: 5

Evaluation criteria

The jury will be in charge of establishing the key points that this project needed to address based on the selected site, brief, etc. and evaluate each project according.

Jury will focus on these following criteria

The 1st round (Conceptual)

 • The reasonable proposal for site decision-making in consideration of buffer-zone theme, and design strategies according to suitable and sustainable development
 • Creation in space
 • Reality and attraction in proposing categories and functions of spaces
 • Skills in performance and layout to demonstrate idea and concept of project clearly and well-meaningly
 • The project will be eliminated if not follow requirements above

The 2nd round (BIM) and FINAL PRESENTATION

This part will be conducted by Graphisoft (Japan) prior to the day of the final presentation

 • Integrity of BIM model – Geometry of the building is properly modeled (clearance, no gaps, no missing or left out parts)
 • Consistency of model and drawing  
 • Expression of model (use of building material, object to express their concept)
 • Appropriate model creating and simulation
 • Freedom of imagination (how solving complex part of model)

The final presentation

The scoring system: 100

 • Overall design of the project: 40
 • BIM Model: 35  
 • Presentation performance (presentation skill and Q&A): 20
 • Impressive layout/model: 5

Chương trình/Kế hoạch

Xin vui lòng xem các mốc thời gian để biết số lượng các nhóm sẽ được lựa chọn và huấn luyện bởi Graphisoft.

Xin hãy lưu ý có sự khác biệt giữa kế hoạch chi tiết của Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Vòng 1 ( Ý tưởng) 

Địa điểm & Thời gian nộp bài: quy định theo từng trường

Sinh viên sẽ nộp bài dự thi theo nhóm tại studio của Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ở địa điểm & thời gian xác định.

Ban giám khảo sẽ đánh giá, lựa chọn và công bố  các nhóm có bài dự thi tốt nhất sẽ vào vòng 2 (khóa đào tạo của Graphisoft và được tham dự các sự kiện với các chuyên gia kiến trúc).

Khóa huấn luyện BIM & Workshop

Đội tuyển của HAU sẽ được đào tạo bởi chuyên viên ArchiCAD của Graphisoft.

Các nhóm HCMUARC sẽ có các hoạt động trong thời gian 10 ngày như sau:

 • Đào tạo ArchiCAD với chuyên gia của Graphisoft
 • Tham gia các sự kiện có sự tham dự của các kiến trúc sư /chuyên gia thiết kế
 • Sinh viên sẽ làm việc tại studio cho việc huấn luyện BIM, thực hiện đồ án và thảo luận có sự hướng dẫn của các giảng viên & chuyên gia

Vòng 2 (BIM)

Graphisoft sẽ chọn 10 đồ án tốt nhất để trình bày tại Vòng chung kết được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

Program

Please see the diagram for the number of groups which will be selected and trained by Graphisoft.

Please notice differences between program details of HCMUARC and HAU

For 1st round (conceptual)

Submission:  universities’ studios

Students will submit their projects by group at studios of HCMC University of Architecture or Hanoi University of Architecture respectively, on the day and time defined.

The jury will collect and announce the best groups going to the 2nd round with training course of Graphisoft and events with architectural specialists

BIM Training course & workshop

Teams of HAU will have Intensive ARCHICAD training by Graphisoft.

Teams of HCMUARC will have activities during 10 days as following:

Intensive ARCHICAD training by Graphisoft
Events with professional architects and designers

Workshop days – students will spend full-days at studios for BIM training, working projects and discussing with professors

For 2nd round (BIM)

Previous to the FINAL PRESENTATION, Graphisoft will select the Top works which will be presented at the final presentation.

In total, TOP 10 GROUPS will present on the day of final presentation in HCMUARC.


Giải thưởng

Giải nhất: Chuyến đi Nhật Bản & Thực tập*

Giải nhì: Phần quà của GRAPHISOFT & Thực tập*

Giải ba: Phần quà của GRAPHISOFT & Thực tập*

và Các giải thưởng phụ khác

* Thực tập sẽ được quyết định bởi các Công ty tài trợ

Awards

First prize: Trip to Japan  & internship prize*
Second prize: GRAPHISOFT gifts & Internship prize*
Third prize:GRAPHISOFT gifts &  Internship prize*

and

Other extended prizes may be offered by universities.

*Availability of internship may be depends on our sponsors.


Sở hữu trí tuệ

Tất cả các bài dự thi sẽ thuộc quyền sở hữu của Ban tổ chức cuộc thi.

Graphisoft có đầy đủ quyền sở hữu để xuất bản và quảng bá các tài liệu có tên tác giả.

Tài liệu sẽ được sử dụng ở cả hai ấn phẩm in và trực tuyến.

Các tác giả của bài dự thi có toàn quyền  sử dụng cho các mục đích khác đối với thiết kế của mình.

Intellectual

All the material submitted to the competition will remain part of Creator’ property.

Graphisoft will have full rights to publish and promote this material, always making proper mention of their authors.

The material will be used both printed and online publication.

For any other purposes the authors of the projects will keep full rights over their design.

Contact

HCMC University of Architectural (HCMUARC)

Msc. Arch. To Thanh PHUONG
Department of Architecture
M: +84 0902884890
Email: totphuong.arch@gmail.com

Tran Pham Si NGUYEN (Mr)
Foreign Affairs Assistant, HCMC University of Architectural
Address: 196 Pasteur Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 (0)83 8244 677; +84 (0)83 6009 437
Email: singuyen114@yahoo.com

Ma. Arch. Dang Thanh HUNG
Department of Architecture
University of Huddersfield
Email: thanhhung84mt@yahoo.com

Hanoi Architectural University (HAU)
Pham Thi Thu HUYEN (Mrs)
Deputy Director – Institute for International Training and Cooperation
Hanoi Architectural University
Mobile: +84 0988580778
Email: ird.hau@gmail.com

Nguyen Thi Minh CHAU (Mrs)
Institute for International Training and Cooperation
Mobile: +84 098 357 0185
Email: ird.hau@gmail.com

Nguyen Thuy LINH (Ms)
Institute for International Training and Cooperation
Mobile: + 84 097 665 8989
Email: ird.hau@gmail.com

Graphisoft Japan

Tatsuro Kawai
BIM Consultant/Education specialist, Graphisoft Japan
Address: Akasaka Noa building 4F, 3-2-12, Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Phone: +81 3-5545-3800
Email: tkawai@graphisoft.co.jp

Competition website:
https://bim2016.wordpress.com/

Facebook
https://www.facebook.com/groups/BIMComp

Advertisements

The official site of the ARCHICAD BIM Competition 2016

%d bloggers like this: