FAQs / Câu hỏi thường gặp

We will keep posting FAQs / Câu hỏi thường gặp here as we accumulate common questions!!

Question 1:

Answer: 

Advertisements

5 thoughts on “FAQs / Câu hỏi thường gặp”

    1. Em đọc rõ trong phần quy định nộp bài của cuộc thi trên website. Từng vòng sẽ có yêu cầu khác nhau về nội dung và hình thức nộp bài dự thi. Thanks!

      Like

Leave a Reply to Phương Quyên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

The official site of the ARCHICAD BIM Competition 2016

%d bloggers like this: